Wystawa „Świecie na fotografii z lat 20. i 30. XX wieku: Wojsko Polskie”

Zapraszamy do zwiedzania wystawy przygotowanej przez Izbę Regionalną Ziemi Świeckiej w związku z obchodami Święta Wojska Polskiego.

Okres ekspozycji wystawy: 15 sierpnia - 15 września 2023
Godziny zwiedzania: 15 sierpnia 13:00-17:00, następnie w godz. otwarcia Izby: wtorek - piątek, 10:00-17:00
Miejsce ekspozycji: Izba Regionalna Ziemi Świeckiej (ul. Kopernika 2)
Wstęp wolny!

Pierwszym nieformalnym świętem polskich żołnierzy był – obchodzony w armii Księstwa Warszawskiego – dzień urodzin cesarza Napoleona Bonaparte. Od 1919 roku w poszczególnych Garnizonach uroczystości odbywały się 6 sierpnia, w rocznicę wyruszenia do walki w 1914 roku Pierwszej Kompanii Kadrowej pod dowództwem komendanta Józefa Piłsudskiego.

Obchody miały przeważnie charakter wewnętrzny i zamknięty. Celebrowaną przez wojsko rocznicę w niedługim czasie przyćmiła pamięć dramatycznych zmagań pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą Polską a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką. Ustanowienie Święta Żołnierza sankcjonował prawnie rozkaz Ministra Spraw Wojskowych gen. broni Stanisława Szeptyckiego nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923 roku, rozpoczynający się od słów: „Dzień 15-go sierpnia jest Świętem Żołnierza. W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w wiekowych walkach z wrogiem o całość i niepodległość Polski”.

Święto Żołnierza, w których zaplanowano udział wojska, władz i organizacji społecznych, objęło swym zasięgiem cały kraj. W miejscowościach bez garnizonów odpowiedzialność za jego przebieg spoczywała na barkach organizacji przysposobienia wojskowego. Po klęsce wrześniowej, obchody Święta Żołnierza organizowano nadal w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oraz w oddziałach AK w okupowanym kraju. Ponieważ formalnie rozkaz nie został anulowany żadnym aktem, obchodzono je do 1947 roku, kiedy to ze względów ideologicznych dekretem Rady Ministrów z 1950 roku ustanowiono Dzień Wojska Polskiego na 12 października, upamiętniając tym samym chrzest bojowy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki walczącej w 1943 roku razem z Armią Czerwoną w bitwie pod Lenino.

Po zmianach ustrojowych w 1989 roku postanowiono wrócić do tradycji z okresu II Rzeczypospolitej – 30 lipca 1992 roku Sejm ustanowił dzień 15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego.

Wystawa prezentuje uporządkowany czasowo wybór fotografii z lat 1921–1937, pochodzący z zasobów Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej Centrum Kultury w Świeciu, Narodowego Archiwum Cyfrowego, archiwum cyfrowego „Gdynia w sieci” oraz zbiorów prywatnych, a jej zbiorowym bohaterem jest stacjonujące w Świeciu Wojsko Polskie.

Serdecznie zapraszamy do wędrówki po historii Świecia!

Grafika wprowadzająca do wydarzenia: Członkowie orkiestry Kadry Marynarki Wojennej w Świeciu, od lewej Szczukowski, Juchnicki, Kleszewski, N.N, Stefan Szczukowski, Bolesław Albo - zbiory Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej Centrum Kultury w Świeciu

15.08.2023 13:00

Izba Regionalna Ziemi Świeckiej, Świecie

wstęp wolny