Zwiedzanie Elektrowni Wodnej Gródek

Z okazji 100. rocznicy uruchomienia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego pierwszej turbiny wodno-elektrycznego zakładu w Gródku (24.04.1923) zapraszamy na wycieczkę do Elektrowni Wodnej Gródek. 

AKTUALIZACJA: lista uczestników zamknięta. Limit miejsc wyczerpany.

W programie:

  • zwiedzanie Elektrowni Wodnej Gródek dla maks. 40 osób, z podziałem na 2 grupy, godz. 11.00-12.00 (obowiązują zapisy w Punkcie Informacji Centrum Kultury w Świeciu – czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00 – przy ul. Wojska Polskiego 139, decyduje kolejność zgłoszeń), zbiórka przed wejściem do Elektrowni: pierwsza grupa – 10:30, druga grupa – 11:00;
  • wystawa archiwalnych fotografii Elektrowni Gródek, przystań kajakowa w Gródku (wstęp wolny);
    animowany film dokumentalny Dawida Żurawskiego „Energia dla Gdyni”, przystań kajakowa w Gródku (wstęp wolny);
  • spacer z przewodnikiem do zapory w Gródku (po zwiedzaniu Elektrowni - wstęp wolny);
  • ognisko (prowiant we własnym zakresie), przystań kajakowa w Gródku (wstęp wolny).

Wejście na teren Elektrowni wiąże się z przedstawieniem imiennej listy uczestników wycieczki, przekazaniem podpisanych wymaganych oświadczeń (nazwisko, imię, seria i nr dowodu osobistego) oraz karty informacyjnej o zagrożeniach.

Obowiązuje dojazd transportem własnym.

Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność.

Organizator zapewnia ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie przebywania na terenie Elektrowni Wodnej Gródek.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody, które wynikły w czasie wydarzenia, zarówno wobec Uczestników jak i osób trzecich.

Organizator wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas akcji i za szkody wyrządzone przez Uczestników.

Organizator główny: PTTK w Świeciu.
Współorganizatorzy: Izba Regionalna Ziemi Świeckiej Centrum Kultury w Świeciu, Wdecki Park Krajobrazowy, Bractwo Czarnej Wody, Powiat Świecki, Gmina Drzycim, KGW Gródeckie Babeczki.pl

Ilustracja:
uroczyste uruchomienie pierwszej turbiny w Elektrowni Gródek przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego 24 kwietnia 1923 roku; po prawej dr J. Wybicki, po lewej inż. A. Hoffmann

22.04.2023 10:30 - 12:00

Gródek

bezpłatne