Zajęcia edukacyjne z okazji Święta Chrztu Polski

Izba Regionalna Ziemi Świeckiej zaprasza grupy zorganizowane ze szkół i placówek opiekuńczych na zajęcia edukacyjne poświęcone roli i znaczeniu chrztu Mieszka I, jaki miał miejsce prawdopodobnie ponad dziesięć i pół wieku temu w Wielką Sobotę – zgodnie z ówczesnym zwyczajem – w nocy oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. Podsumowaniem zajęć będzie konkurs wiedzy.

Wiek uczestników: szkoły podstawowe klasy 4-8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Zajęcia są bezpłatne.

Zajęcia przeprowadzane są wyłącznie na podstawie wcześniejszego zamówienia telefonicznego. Zapisy przyjmowane są najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem lekcji, w zależności od dostępności wolnych terminów.

Zgłoszenia prosimy kierować do Jakuba Stelągowskiego, tel. 662 499 508 (wtorek-piątek godz. 10:00-16:00).


22 lutego 2019 roku Sejm przyjął ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski, które powstało m.in w celu upamiętnienia tego wydarzenia, „zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego”.

Ilustracja: plansza wystawy „Dux Wandalorum, Misico nomine”, P. Pranke (opracowanie merytoryczne), P. Kucypera (projekt graficzny), J. Stelągowski (koncepcja wystawy)

14.04.2023 8:00 - 16:00

Świecie

bezpłatne