O klasztorze bernardyńskim w Świeciu - spotkanie i zwiedzanie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Izba Regionalna Ziemi Świeckiej zaprasza na spotkanie ks. Grzegorzem Worobcem, Wojciechem Wilkowskim, Michałem Golińskim i Jakubem Stelągowskim.
Najbliższe spotkanie odbędzie się w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu, będzie można zobaczyć pamiątki dotąd nieeksponowane:
  • resztki cudownego wizerunku Matki Boskiej Świeckiej zniszczonego przez pożar ołtarza głównego dnia 25 listopada 1902 roku;
  • dokument autorstwa ks. Wojciecha Blocka dotyczący pożaru głównego ołtarza, jego odnowienia, reszek cudownego wizerunku Matki Boskiej Świeckiej oraz obrazu Matki Boskiej, zamówionego w miejsce dawniejszego, zniszczonego przez pożar;
  • wota z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu

Wydarzenia związane są z jubileuszem 300-lecia dedykacji kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP dokonanej 26 października 1721 roku.

Podczas spotkań z miłośnikami regionu, naukowcami oraz pasjonatami różnych dziedzin przybliżone zostają: geneza i reguła Zakonu Braci Mniejszych regularnej obserwancji, funkcjonowanie bernardynów na ziemiach polskich, biogramy wybranych zakonników, znaczące wydarzenia, osobistości i pamiątki związane ze świeckim klasztorem oraz kultem Matki Boskiej Świeckiej.

Cykl przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży. Z uwagi na przekrojowy charakter kierujemy go do osób, które chciałby rozpocząć swoją przygodę z dziejami franciszkanów obserwantów, historią regionalną i dziedzictwem kulturowym bądź też usystematyzować posiadane już wiadomości.

Wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 662 499 508.

Tematy:

  • O bernardynach i ich regule – spotkanie z Maciejem Stawiskim i Jakubem Stelągowskim /28.09.2022
    Życie codzienne bernardynów – spotkanie z Maciejem Stawiskim i Jakubem Stelągowskim /26.10.2022
  • O klasztorze bernardyńskim w Świeciu – spotkanie i zwiedzanie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z ks. Grzegorzem Worobcem, Wojciechem Wilkowskim, Michałem Golińskim i Jakubem Stelągowskim /25.11.2022
  • O bernardynach świeckich – spotkanie z Maciejem Stawiskim i Jakubem Stelągowskim

Ilustracja:
Cudowny Obraz Matki Boskiej Świeckiej, zniszczony dnia 25 listopada 1902 roku przez pożar ołtarza głównego, fragment fot. [z:] Przewodnik chrześcijanina rzymsko-katolickiego, oprac. ks. Teofil Gapczyński, Kolonia 1905, s. 807.

25.11.2022 18:00 - 19:30

Świecie

nieodpłatnie