Piknik edukacyjny dla szkół

Lekcje plenerowe dla szkół przygotowane na zlecenie Sołectwa Kozłowo przez Fundację na rzecz dziecka i rodziny „FASCYNACJE” i Nadleśnictwo Dąbrowa - Lasy Państwowe.

Fot. Marcin Saldat

20.05.2022 9:00 - 14:00

Kozłowo, Świecie