Ludzie – Miejsca – Wydarzenia. Świecie w dwudziestoleciu międzywojennym

Wystawa eksponowana na Dużym Rynku w Świeciu prezentuje uporządkowany chronologicznie wybór fotografii z lat 1923–1939, pochodzący z zasobów Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej OKSiR w Świeciu, Narodowego Archiwum Cyfrowego, archiwum cyfrowego „Gdynia w sieci” oraz zbioru prywatnego.

Poszczególne przedstawienia przeszłości odnoszą się do spraw społecznych, politycznych, ekonomicznych, gospodarczych i kulturalnych. Opowiadają o mieście rozpoczynającym nowe życie, czasach, które – choć bywały trudne – szybko obrosły mitem. Dzięki archiwalnym fotografiom możemy „zobaczyć na własne oczy” oddalone w czasie, najczęściej ważne, choć nie zawsze powszechnie znane, wydarzenia. Kształtujących ówczesną rzeczywistość reprezentantów elit – przedstawicieli władz samorządowych, wojskowych, centralnych, miejscowych towarzystw, organizacji, ale i anonimowych „zwykłych” ludzi, uchwyconych podczas pracy lub w czasie wolnym. Przyjrzeć się, często bezpowrotnie straconym, istotnym fragmentom miejskiego otoczenia.

Zatrzymane w ułamku sekundy refleksy świata przekazują mniej lub bardziej złożone informacje o fragmentach minionej rzeczywistości. Dokumentują i pomagają dostrzec zmiany. Poruszają estetycznie i emocjonalnie. Warto więc poświęcić dłuższą chwilę, aby za ich pomocą zagłębić się w przeszłość. Wnikliwie przyjrzeć się zbiorowemu bohaterowi tej wystawy – przedstawionym na fotografiach ludziom – kierując swą uwagę na fragmenty z życia miasta, jakie były ich udziałem. To, czego wcześniej nie udało nam się zauważyć, co z pozoru wydaje się nie mieć większego znaczenia, może okazać się punktem zwrotnym. Pozwolić na konfrontację posiadanej wiedzy, sprowokować do jej pogłębiania, podjęcia nowych tropów, a nawet dostarczyć zupełnie innego interpretacyjnego klucza. Obraz i słowo, jako źródła wiedzy historycznej, są równie ważne i wzajemnie się dopełniają.

Wystawę można oglądać od 25 stycznia do 13 lutego. Zapraszamy!

Zdjęcie w tle wydarzenia: Przedstawiciele Ligi Morskiej i Rzecznej w Świeciu na uroczystości wręczenia honorowej bandery załodze kanonierki ORP „Generał Haller”. Datowanie: 1924. Zbiory archiwum cyfrowego „Gdynia w sieci”.

25.01.2022 - 10.02.2022

Świecie

wstęp wolny