„Żebyście do nas łaskawie przybyć raczyli…”. Z dziejów konwentu i kościoła bernardyńskiego w Świeciu

Wystawa towarzyszy obchodom jubileuszu 300-lecia dedykacji kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Ekspozycja składa się z 12 ilustrowanych plansz przybliżających genezę Zakonu Braci Mniejszych Regularnej Obserwancji, funkcjonowanie bernardynów na ziemiach polskich, historię bernardynów świeckich, klasztoru oraz kościoła bernardyńskiego w Świeciu, wybrane aspekty życia za klasztorną furtą, a także pamiątki i wota związane z kultem Matki Boskiej Świeckiej.

Szatę graficzną stanowią fotografie zabytków sztuki, świętych relikwii, materiałów rękopiśmiennych, starodruków.

Otwarcie wystawy odbędzie się 26 października (wtorek) w krużganku dziedzińca odpustowego klasztoru pobernardyńskiego, po jubileuszowej Mszy Świętej, która rozpocznie się o godz. 17:00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu.

Wystawę można oglądać na Dużym Rynku od 27 października do 30 listopada 2021 roku.


Opracowanie merytoryczne: Maciej Stawiski, Jakub Stelągowski
Koncepcja wystawy: Jakub Stelągowski
Projekt graficzny / skład: Marcin Saldat

26.10.2021 17:00 - 11.11.2021

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, Świecie

bezpłatnie