Zajęcia edukacyjne z okazji Święta Chrztu Polski

Zajęcia: 12-16 kwietnia, godz. 8:00-16:00, Izba Regionalna Ziemi Świeckiej (online)
Konkurs z nagrodami: 17 kwietnia, godz. 10:00, Izba Regionalna Ziemi Świeckiej (online)

Czas trwania zajęć: ok. 30-45 minut. Zajęcia są bezpłatne.
Wiek uczestników: szkoły podstawowe klasy 4-8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Zajęcia przeprowadzane są wyłącznie na podstawie wcześniejszego zamówienia telefonicznego.

22 lutego 2019 roku Sejm przyjął ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski, które powstało m.in w celu upamiętnienia tego wydarzenia, „zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego”.

Izba Regionalna Ziemi Świeckiej zaprasza na interaktywny cykl zajęć edukacyjnych online poświęconych roli i znaczeniu chrztu Mieszka I, jaki miał miejsce prawdopodobnie ponad dziesięć i pół wieku temu w Wielką Sobotę – zgodnie z ówczesnym zwyczajem – w nocy oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. Podsumowaniem zajęć będzie konkurs wiedzy, przeprowadzony 17 kwietnia za pomocą aplikacji Testportal, w którym do wygrania będą nagrody związane z tematem prelekcji.

Zapisy na zajęcia dla grup zorganizowanych – szkół lub placówek opiekuńczych – przyjmowane są najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem lekcji, w zależności od dostępności wolnych terminów. Zgłoszenia prosimy kierować do Michała Golińskiego, tel. 795 114 893 (wt.-pt. godz. 10:00 – 16:00).

Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w zarezerwowanych wcześniej zajęciach, prosimy o niezwłoczne telefoniczne powiadomienie o tym, 795 114 893 (wt.-pt. godz. 10:00 – 16:00).

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem:

REGULAMIN REZERWACJI ZAJĘĆ ONLINE

Ilustracja do wydarzenia - fragment rysunku Jana Matejki (Mieszko I)

12.04.2021 - 17.04.2021

Online Event

bezpłatnie