„Ptasie zauroczenie”

„Ptasie zauroczenie” to wystawa fotograficzna przygotowana z okazji Międzynarodowego Dnia Ptaków, stanowiąca efekt finalny wielu godzin spędzonych w terenie, setek przebytych kilometrów oraz mnóstwa różnych przygód. Momenty zatrzymane w kadrze są bez wątpienia wyjątkowym zapisem przeżyć i emocji a niejednokrotnie jedynym wspomnieniem tego, czego niestety już nie ma...

Ekspozycja prac od 1 do 30 kwietnia 2021 na Dużym Rynku w Świeciu. Na wystawę składają się 23 fotografie przedstawiające ptaki z terenu woj. kujawsko-pomorskiego.

Autorzy zdjęć: Andrzej Bizoń, Wiktor Blokowski, Michał Fabiszewski, Piotr Górny, Łukasz Gwiździel, Janusz Kępa, Marek Pluta, Paweł Rzeszot, Andrzej Składanowski, Marian Strześniewski, Piotr Szumigaj.

Obchodzony 1 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ptaków został ustanowiony w 1906 roku podczas ratyfikacji Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa z 19 marca 1902 roku. Była to pierwsza międzynarodowa konwencja o ochronie ptaków. Polska przystąpiła do niej w 1932 roku. Dziś ptaki są chronione poprzez unijną Dyrektywę Ptasią, która ma na celu ochronę wszystkich istniejących populacji dzikich ptaków występujących w UE.

Współcześnie Międzynarodowy Dzień Ptaków ma przypominać nam o roli, jaką ptaki odgrywają w naszym życiu. Dla wielu osób na świecie obserwacja, fotografowanie i poznawanie ptaków stały się nie tylko ciekawym hobby, ale pasją i życiowym wyborem. Tak jest między innymi z członkami Okręgu Toruńskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Związek Polskich Fotografów Przyrody to największa i najstarsza organizacja skupiającą miłośników fotografii przyrodniczej w Polsce. Ponad 500 członków zgrupowanych w trzynastu okręgach działa na terenie prawie całego kraju. Celem Związku jest współuczestniczenie w ochronie środowiska, propagowanie piękna polskiej przyrody, wszechstronny rozwój fotografii przyrodniczej i ochrona jej praw autorskich, a także upowszechnianie tej fotografii w kraju i za granicą. Związek Polskich Fotografów Przyrody organizuje wystawy, konkursy i plenery. Wielu jego członków publikuje swoje prace w uznanych periodykach, książkach, albumach oraz zdobywa laury na prestiżowych krajowych jak i zagranicznych konkursach fotograficznych.

--------

Zapraszamy także do sprawdzenia swojej wiedzy, pamięci i spostrzegawczości w konkursie - więcej informacji.

1.04.2021 - 30.04.2021

Duży Rynek , Świecie

nieodpłatnie