Z dniem 1 marca 2023 r. zmianie ulegnie nazwa Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu na Centrum Kultury w Świeciu (uchwała nr 432/23 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 stycznia 2023 r.).

Zmiana dotyczy statutu oraz nazwy instytucji, pozostałe dane nie ulegają zmianie.

Centrum Kultury w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 139
86-100 Świecie
NIP: 559-10-05-189