Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z kl. I-III oraz placówek oświatowych powiatu świeckiego.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o lesie oraz edukacja ekologiczna, kreowanie wrażliwości, właściwych postaw wśród dzieci wobec środowiska leśnego oraz promowanie wszystkich działań dzieci na rzecz ochrony środowiska leśnego.

Praca powinna być wykonana w formacie A4 dowolną techniką graficzną, malarską lub rysunkową. Praca musi być wynikiem oryginalnej twórczości i nie naruszać praw osób trzecich oraz nie może być nagrodzona wcześniej w innych konkursach.

Prace z kartą informacyjną oraz podpisanym Oświadczeniem (załącznik nr 1) należy dostarczyć do Organizatora do dnia 14 czerwca 2021 roku. Adres wysyłki:
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego 139
86-100 Świecie
z dopiskiem „Bezpieczny las”

Szczegółowe informacje (w tym wytyczne odnośnie karty informacyjnej) zawarte są w Regulaminie konkursu plastycznego „Bezpieczny las”:

REGULAMIN KONKURSU

OŚWIADCZENIE (załącznik nr 1) 

PROTOKÓŁ KONKURSU