zdjęcie chłopaka robiącego komórką selfie

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu fotograficznego „Autoportret w czasie izolacji”.

Celem konkursu było stworzenie zdjęcia lub serii zdjęć, które uchwycą energię, esencję oraz różne perspektywy ludzkiego życia i istnienia podczas pandemii. 

Protokół konkursu fotograficznego pn. „Autoportret w czasie izolacji”

Po zakończeniu naboru projektów na konkurs pn. „Autoportret w czasie izolacji” zdjęcia zostały posortowane i rozesłane do członków jury. Dziewięćdziesiąt ze stu pięciu nadesłanych zgłoszeń spełniło wymagania konkursowe. Członkowie jury punktowali wybrane przez siebie projekty zdalnie, w trybie niejawnym. Następnie punktacja została zliczona przez przewodniczącego jury. Wyłoniono laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: „młodzież do 18 roku życia” oraz „dorośli powyżej 18 roku życia”. Komisja zakończyła obrady dnia 15/05/2020 o godzinie 17:00.

Komisja obradowała w składzie:
Bartłomiej Marchlewski - przewodniczący
Bartosz Błędowski - członek
Alick Cotterill - członek
Hanna Kawecka - członek
Łukasz Lewandowski - członek
Gabriela Mazowiecka - członek

W kategorii „młodzież do 18 roku życia” nagrodzono następujące osoby:
1. Wiktoria Kędzierska – nagroda pieniężna: 300 zł, nagroda rzeczowa: aparat jednorazowy marki Kodak
2. Ewelina Witek – nagroda pieniężna: 150 zł, nagroda rzeczowa: aparat jednorazowy marki Kodak
3. Piotr Łesyk – nagroda pieniężna :100 zł, nagroda rzeczowa: aparat jednorazowy marki Kodak
wyróżnienia: Julia Gąciarz, Leon Piwowarczyk – nagroda rzeczowa: aparat jednorazowy marki Kodak

W kategorii „dorośli powyżej 18 roku życia” nagrodzono następujące osoby:
1. Marta Darowska – nagroda pieniężna: 300 zł, nagroda rzeczowa: aparat jednorazowy marki Kodak
2. Agnieszka Sieniawska – nagroda pieniężna: 150 zł, nagroda rzeczowa: aparat jednorazowy marki Kodak
3. Damian Stachura – nagroda pieniężna: 100 zł, nagroda rzeczowa: aparat jednorazowy marki Kodak
wyróżnienia: Iwona Kiwic, Piotr Cieślak – nagroda rzeczowa: aparat jednorazowy marki Kodak

Nagrody pieniężne zostaną przesłane na konto wskazane przez laureata. Nagrody rzeczowe wraz z dyplomami zostaną wysłane pocztą.

Wystawę nagrodzonych prac można oglądać w Galerii „OKNO” (ul. Wojska Polskiego 139, Świecie) od 29 maja do 21 czerwca 2020.

Protokół obrad sporządził Bartłomiej Marchlewski. Protokół został przesłany do wszystkich członków komisji.