Dyskusyjny Klub Filmowy Dyskusyjny Klub Filmowy jest dobrowolnym zrzeszeniem miłośników sztuki filmowej, którzy nie tylko pragną pogłębić swe wiadomości w tej dziedzinie, ale zamierzają także brać czynny udział w popularyzowaniu wartościowych zjawisk artystycznych.

 

Jeśli kochasz dobre kino, masz wiedzę filmową, którą chcesz się podzielić czy po prostu lubisz mówić i dyskutować o filmie i jego kontekstach dołącz do DKF-u! Seanse odbywają się co drugi czwartek o godzinie 19:00. Czekamy na Ciebie i zachęcamy do wyrobienia Karty członkowskiej DKF. Cele i formy działania Klubu: projekcje utworów o wysokich walorach artystycznych, poprzedzone fachową prelekcją i zakończone dyskusją, spotkania z teoretykami, krytykami, twórcami filmowymi, ludźmi sztuki i nauki, uczestnictwo w imprezach popularyzujących wartościowe zjawiska i treści filmowe, spotkania „robocze” członków Klubu organizowane raz na kwartał. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 15 rok życia i która wypełni formularz rejestracyjny oraz uiści opłatę kwartalną w wysokości 10 zł. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców. Na tej podstawie zostanie wydana Karta członkowska, po którą należy zgłosić się do kasy kina.