Pracownia Rozwoju
Koordynator: Jolanta Pawłowska

Pracownia Rozwoju „Wyspa Skarbów” to kreatywna przestrzeń Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, przeznaczona zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W Pracowni znajdą miejsce dla siebie osoby radosne i smutne, odważne i te mniej śmiałe, młodzi i młodzi duchem. Jesteśmy otwarci na wszystkie grupy wiekowe, ponieważ naszą misją jest, aby każda osoba niezależnie od wieku i płci miała możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

Zajęcia stałe, warsztatowe i okazjonalne prowadzone są głównie przez specjalistów OKSiR. Zapraszamy również gości z kraju, osoby mniej i bardziej znane, które z pasją dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. W okresie ferii zimowych i wakacji organizujemy dodatkowo interaktywne półkolonie dla dzieci w wieku 5 – 11 lat.

Dzięki zróżnicowanym działaniom każdy znajdzie coś dla siebie. Jakie „skarby” przygotowaliśmy? – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Instruktor: Jolanta Pawłowska, Paula Kuklińska, Maria Kępisty

• MAT – Mała Akademia Twórcza dla dzieci w wieku 5-6 lat, 50 zł/mies.
zajęcia dwa razy w tygodniu: poniedziałki i środy, godz. 16:30 – 17:15

• MAT – Mała Akademia Twórcza dla dzieci w wieku 7-9 lat, 50 zł/mies
zajęcia dwa razy w tygodniu: poniedziałki i środy, godz. 17:30 – 18:15

Taniec, muzyka, teatr, plastyka. Zajęcia pozwolą odkryć talenty Waszego dziecka i przygotują do dalszej pracy w pracowniach OKSiR. Celem zajęć jest zainteresowanie dzieci sztuką i sposobem wyrażania siebie poprzez działania plastyczne, muzyczne, teatralne i ruchowe. Odkrywanie i wspieranie ich predyspozycji, zainteresowań i talentów poprzez stwarzanie warunków do ich rozwijania. Każde dziecko otrzyma „Index MAT” streszczający działania i osiągnięcia w Małej Akademii Twórczej. Po zrealizowaniu zadań każdy uczestnik nagrodzony zostanie Dyplomem MAT, podkreślającym znajomość tematu plastyki, muzyki i filmu. Po zakończeniu rocznej nauki dziecko zostaje skierowane (poza kolejnością) do pracowni artystycznej na konkretne zajęcia.

Instruktor: Joanna Rutkowska

Język angielski dla dzieci 4-6 lat, 50 zł/mies.
zajęcia dwa razy w tygodniu: wtorki i czwartki, godz. 16:30-17:15

Język angielski dla dzieci 7-9 lat, 50 zł/mies.
zajęcia dwa razy w tygodniu: wtorki i czwartki, godz. 17:30-18:15

Instruktor: Aleksandra Buśkiewicz

Język angielski dla dorosłych, 50 zł/mies.
zajęcia dwa razy w tygodniu: poniedziałki i środy, godz. 18:00-19:00

Język hiszpański dla dorosłych, 50 zł/mies.
zajęcia dwa razy w tygodniu: poniedziałki i środy, godz. 19:00-20:00

Zajęcia prowadzone są przez specjalistę językoznawcę, skierowane do osób dorosłych, język angielski w formie podstawowej, j. hiszpański kontynuacja programu z roku ubiegłego (w razie potrzeby dla chętnych dodatkowo powrót do formy podstawowej).