Koordynator: Hanna Kawecka

Centrum Działań Plastycznych „AKADEMIA” mieści się w budynku Amfiteatru: ul. Sienkiewicza 6, 86-100 Świecie.

Instruktor: Hanna Kawecka

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 7-13 lat, 50 zł/mies.

poniedziałki – czwartki, godz. 12:30-16:30
Zajęcia wprowadzają dzieci i młodzież do świata kultury i sztuki oraz pozwalają im na swobodną ekspresję plastyczną. Uczniowie zostają wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie kształconych dziedzin sztuk plastycznych. Zwiększają umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury.
Instruktor: Adriana Witucka

Sekcja Ceramiki Artystycznej dla dorosłych, 70 zł/mies.

zajęcia raz w tygodniu po dwie godziny (do ustalenia z grupą)
Nauka lepienia w glinie form prostych ku górze na bazie kubka i miski systemem wałeczkowo-wstążeczkowym, lepienia obrazów ceramicznych, polichromowania ceramiki z wykorzystaniem farb wodnych, tworzenia mozaiki ceramicznej z wykorzystaniem tłuczonego szkła, podstawy rysunku – projektowania form ceramicznych, techniki zdobienia ceramiki farbami ceramicznymi typu angoba. Podczas zajęć wykorzystywane będą autorskie projekty instruktorki form ceramicznych, różne techniki lepienia - plastry, wałeczki, wstążeczki, autorskie receptury na farby angobowe, różne techniki zdobienia, łączenia różnych rodzajów gliny, itp.
Instruktor: Urszula Kulczyk

Zajęcia plastyczne z rysunku i malarstwa (13-19 lat), 50 zł/mies.

zajęcia raz w tygodniu: poniedziałek, godz. 15:00-18:00
Profesjonalna pomoc podczas rozwijania swoich umiejętności manualnych, zajęcia które mogą być pomocą w przygotowaniu do egzaminów wstępnych do szkół artystycznych.

Zajęcia artystyczne z malarstwa olejnego dla dorosłych (18+), 70 zł/mies.

zajęcia raz w tygodniu: czwartek, godz. 17:00-20:00
Nauka swobodnego posługiwania się techniką malarską.
Instruktor: Bartłomiej Marchlewski

Kółko fotograficzne dla młodzieży od 13. roku życia, 30 zł/mies.

zajęcia raz w tygodniu: czwartki 17:00-18:30

Kółko fotograficzne dla dorosłych, 40 zł/mies.

zajęcia raz w tygodniu: czwartki 18:30-20:00
Propozycja dla miłośników fotografii analogowej i cyfrowej. Na program cotygodniowych spotkań składają się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, w tym fotografia warsztatowa i plenerowa. Ponadto planujemy wspólne wyjścia na wystawy, eventy w celu poszukiwania tematów do projektów fotograficznych.