Koordynator: Hanna Kawecka

Centrum Działań Plastycznych „AKADEMIA” mieści się w budynku Amfiteatru: ul. Sienkiewicza 6, 86-100 Świecie.

Instruktor: Hanna Kawecka

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 7-18 lat – nabór uzupełniający, 50 zł/mies.

Zajęcia wprowadzają dzieci i młodzież do świata kultury i sztuki oraz pozwalają im na swobodną ekspresję plastyczną. Uczniowie zostają wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie kształconych dziedzin sztuk plastycznych. Zwiększają umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury.


Instruktor: Adriana Witucka

Sekcja Ceramiki Artystycznej dla dorosłych – nabór uzupełniający, 60 zł/mies.
zajęcia raz w tygodniu po dwie godziny

Nauka lepienia w glinie form prostych ku górze na bazie kubka i miski systemem wałeczkowo-wstążeczkowym, lepienia obrazów ceramicznych, polichromowania ceramiki z wykorzystaniem farb wodnych, tworzenia mozaiki ceramicznej z wykorzystaniem tłuczonego szkła, podstawy rysunku – projektowania form ceramicznych, techniki zdobienia ceramiki farbami ceramicznymi typu angoba. Podczas zajęć wykorzystywane będą autorskie projekty instruktorki form ceramicznych, różne techniki lepienia - plastry, wałeczki, wstążeczki, autorskie receptury na farby angobowe, różne techniki zdobienia, łączenia różnych rodzajów gliny, itp.

Sztuki Plastyczne dla dorosłych (batik, malarstwo, zdobnictwo, rzemiosło artystyczne) – nabór uzupełniający, 60 zł/mies.
zajęcia raz w tygodniu po dwie godziny: piątki/soboty (do ustalenia)

Nauka swobodnego posługiwania się technikami malarskimi, rysunkowymi, graficznymi.


Instruktor: Urszula Kulczyk

• Zajęcia plastyczne z rysunku i malarstwa (13-19 lat), 50 zł/mies.
zajęcia raz w tygodniu: poniedziałek, godz. 15:00-18:15
Warsztaty przygotowujące m.in. do egzaminów wstępnych do szkół artystycznych.


Instruktor: Bartłomiej Marchlewski

• Kółko fotograficzne
dla młodzieży od 13. roku życia, 20 zł/mies., zajęcia raz w tygodniu: czwartki 17:00-18:30
dla dorosłych, 20 zł/mies., zajęcia raz w tygodniu: czwartki 18:30-20:00

Propozycja dla miłośników fotografii analogowej i cyfrowej. Na program cotygodniowych spotkań składają się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, w tym fotografia warsztatowa i plenerowa. Ponadto planujemy wspólne wyjścia na wystawy, eventy w celu poszukiwania tematów do projektów fotograficznych.