Jakub Lubak (10 lat) z Centrum Działań Plastycznych AKADEMIA został nagrodzony w XXI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Darujmy światu pokój” w kategorii wiekowej 7-10 lat.

Serdecznie gratulujemy laureatowi oraz Hannie Kaweckiej, pod której opieką artystyczną powstała nagrodzona praca.


Do udziału w dwudziestej pierwszej edycji konkursu zostało nadesłanych 899 prac, które oceniła komisja w składzie:

  • Mykola Fediv – artysta plastyk,
  • Jadwiga Ryś-Matlak – plastyk,
  • Magdalena Prochowska – plastyk,
  • Barbara Żydek – plastyk.

Komisja przyznała 74 równorzędne nagrody i 80 równorzędnych wyróżnień w czterech kategoriach wiekowych oraz wyróżniła udziałem w pokonkursowej wystawie prace 43 autorów.