Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami Julii Piechny i Aleksandry Lubak uczęszczającymi na zajęcia Hanny Kaweckiej prowadzone w Centrum Działań Plastycznych „Akademia”.

XXV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mój Świat” pt. „Różnorodność Natury” organizowany przez Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie. Na konkurs napłynęło 1282 prace z 138 ośrodków oraz 46 zgłoszeń indywidualnych z Polski, Ukrainy, Litwy, Rosji, Kazachstanu i Chin. Komisja w składzie: Krzysztof Dąbek – historyk sztuki, Katarzyna Drzewińska – artysta plastyk, Ewa Szczęsna-Sienkiel – artysta plastyk, przyznała 12 nagród i 28 wyróżnień w czterech kategoriach wiekowych, ponadto do wystawy pokonkursowej zakwalifikowała 81 prac.

  • Julia Piechna (14 lat) – I nagroda w kategorii 13-16 lat 

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Z pędzlem przez świat” - „Folklorem, wzorem i kolorem” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław – Krzyki. Jury w składzie: artysta plastyk Elżbieta Przepiórkowska, artysta plastyk: Lidia Flis-Pawlak, artysta plastyk: Lidia Barankiewicz, przyznało nagrody i wyróżnienia w 4 kategoriach wiekowych oraz nagrody i wyróżnienia poza kategoriami wiekowymi.

  • Aleksandra Lubak (14 lat) – nagroda w kategorii 14-19 lat

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Inne Spojrzenie” organizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu. W tym roku tematem przewodnim było hasło: „Ja w świecie tysiąca barw”.

  • Julia Piechna (14 lat) – nagroda w kategorii 14-16 lat
Julia Piechna - nagroda „Inne Spojrzenie”
Julia Piechna - I nagroda „Mój Świat”
Aleksandra Lubak - nagroda „Z pędzlem przez świat”