Zofia Czubak (8 lat) z Centrum Działań Plastycznych AKADEMIA została nagrodzona Złotym Pasmem w XXIV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym BOHÚŇOVA PALETA 2021 w kategorii malarstwo.

Serdecznie gratulujemy laureatce oraz Hannie Kaweckiej, pod której opieką artystyczną powstała nagrodzona praca.

zosia-czubak

Prezentacja nagrodzonych prac oraz wyniki XXIV Konkursu Plastycznego Bohúňova Paleta 2021: