zdjęcie pszczoły

Zapraszamy do udziału w 10. edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Pszczoła = Środowisko = Region”. 

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym i zostanie oceniony w następujących kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-10 lat, 11-15 lat, 16-19 lat.

Prace należy składać do 10 maja 2021 roku na adres:

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego 139, 86-100 Świecie

z dopiskiem:
konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Pszczoła = Środowisko = Region”

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem do 10 czerwca  2021 roku. Informacje o konkursie zostaną umieszczone także na stronie www.oksir.eu w zakładce: Edukacja - Konkursy. 

Organizator:
Koło Pszczelarzy w Świeciu

Współorganizatorzy:
Urząd Gminy w Świeciu, Starostwo Powiatowe w Świeciu, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

Patronat Honorowy:
Burmistrz Świecia

REGULAMIN KONKURSU

OŚWIADCZENIE

PROTOKÓŁ