Koordynator Centrum Działań Plastycznych AKADEMIA oraz instruktor zajęć plastycznych CK.

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz studiów na kierunku animacja i zarządzanie w kulturze.

Prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Jej wychowankowie to laureaci licznych ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursów plastycznych m.in. międzynarodowego konkursu twórczości plastycznej dzieci "żitnowskie pastelky", międzynarodowego konkursu plastycznego na pocztówkę bożonarodzeniową w Dolnym Kubinie, konkursu plastycznego „Mój region w Europie”, międzynarodowego konkursu plastyczny - Chopin Inspirator Wyobraźni, ogólnopolskiego konkursu plastycznego - Bory Tucholskie w oczach dziecka, OKP - Anioł.

Koordynatorka ogólnopolskiego konkursu plastycznego WZDŁUŻ WISŁY oraz konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Pszczoła = Środowisko = Region”.

Kontakt: tel: 795 117 260

zdjęcie Hanny Kaweckiej