Instruktor zajęć plastycznych przygotowujących do egzaminów wstępnych do szkół wyższych.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa. Dyplom obroniła w pracowni prof. Teresy Miszkin. Czynnie działa w wielu przestrzeniach sztuki.
Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jest wykładowcą w Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Czapskiego w Grudziądzu. Prowadzi pracownię rysunku i malarstwa.

Wybrane osiągnięcia:
Znalazła się w gronie 125 artystów z całego świata animujących film „Loving Vincent” w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchman’a.
Wybrane wystawy:
2018 Painting Relations - zbiorowa wystawa w Galerii Mariackiej.
2018 Relacje Malarskie - zbiorowa wystawa w Sopockiej Galerii Sztuki.
2017 Jedno - s Drugim// One - Another - zbiorowa wystawa w JAM - Udruga za promicanje hrvatske umjetnosti i medukulturnog dijaloga w Zagrzebiu w Chorwacji.
2017 Wystawa Twój Vincent - zbiorowa wystawa w Oliwskim Ratuszu Kultury w Gdańsku.
2016 Loving Vincent - animatorka w studiu filmowym Break Thru Films.
2016 Pieńków Artist Residency - międzynarodowa rezydencja i wystawa.
2016 Głęboka Woda - zbiorowa wystaw i warsztaty w Gdańskiej Galerii Miejskiej.
2015 Materia - Obrona Dyplomu magisterskiego na ocenę celującą.
2014 Gdańskie Bienale Sztuki/ Gdansk Biennale of Art - zbiorowa wystawa w Gdańskiej Galerii Miejskiej.